ELEKTROFİZYOLOJİ GÜNLERİ 1

  Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü ile birlikte düzenlemiş olduğumuz Elektrofizyoloji Günleri – 1 yoğun ilgi ve katılımla tamamlandı. Bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesinde…