• Erişçi Akademi

Sol Lateral Kanal BPPV için LEMPERT 360º ROLL TEST

Sol Lateral Kanal Tedavisi:


Yararlı İpuçları:

 • Tedavinin etkili olduğunu doğrulamak için bu manevranın VNG ile yapılması tavsiye edilir. Hastanın fikse olması engellenerek nistagmus cevabının baskılanması önlenir. Ayrıca klinisyenin çok hafif horizontal nistagmusu bile görmesini sağlar. Tedavi başarılı ise manevra süresince nistagmus aynı yöne çakacaktır.

 • Horizontal kanal BPPV tedavisinde bu manevranın başarı oranı çok yüksektir ve genellikle sonuçları hemen görülmektedir. Manevra başarılı olursa, hasta prosedürün son adımlarında semptom göstermeyebilir.

 • Manevranın tamamlanmasından sonra hastada belirgin iyileşme gözlenmiyorsa, manevra tekrar yapılmalıdır. Hala iyileşme gözlenmiyorsa, yanlış kulak için manevra yapılmış olması olasıdır.

 • Hastanın 20 derecelik baş pozisyonunu korumak çok önemlidir. Aksi takdirde, manevra sırasında horizontal kanalda otokonia ters yöne dönebilir.

 • Her nistagmus durumunun tanı ve tedavisi ile ilgili spesifik ayrıntılar için bu yazının sonundaki tabloya bakınız.

 • Hasta genellikle, yatakta gövdesini döndürmeden yalnız başını döndürdüğünde “baş dönmesi” yaşadığını ifade eder.


Yöntem:

 • Manevraya hasta sırtüstü yatarken ve başı yaklaşık 20º yükseltilmiş pozisyonda başlanır.

 • Hasta etkilenmeyen tarafa doğru, omuzunun üstüne döndürülür.

 • Hasta 30-60 saniye boyunca bu pozisyonda tutulur.

 • Hasta, 20 derecelik baş pozisyonu korunarak döndürülür ve yüzüstü pozisyona getirilir (şeklide görüldüğü gibi hasta başını muayene masasının dışında asılı tutmalıdır).

 • Hasta 30-60 saniye boyunca bu pozisyonda tutulur.

 • Sonra, 20 derecelik baş pozisyonu korunarak hasta etkilenen tarafa döndürülür.

 • Hasta 30-60 saniye boyunca bu pozisyonda tutulur.

 • Hasta tekrar oturma pozisyonuna getirilir.Apogeotropik Lateral Kanal BPPV’nin Geotropike Dönüşüm Yöntemleri

 • Baş savurma (head thrust)

 • Modifiye Gufoni

 • Vannucchi-Asprella

 • Zorunlu uzun süreli pozisyonel (forced prolonged positioning) manevra


Referanslar:

 • Lempert T, Tiel-Wilck K. A positional maneuver for treatment of horizontal canal benign positional vertigo. Laryngoscope 1996;106:476-478.

 • Fife TD. Recognition and management of horizontal canal benign positional vertigo. Am J Otol. 1998;19(3):345-351

 • Tirelli G, Russolo M. 360-Degree canalith repositioning procedure for the horizontal canal. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004 Nov;131(5):740-6.

7 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör