• Erişçi Akademi

Sağ Posterior Kanal BPPV için EPLEY Kanalit Repozisyon Prosedürü (CRP)

Sağ Posterior Kanal BPPV için Epley Manevrası:

Yararlı İpuçları:

 • Bu manevrayı yaparken Frenzel gözlüğü veya VNG kullanmak yararlı olur. Hastanın fikse olması engellenerek nistagmus cevabının baskılanması önlenir. Ayrıca klinisyenin çok hafif torsiyonel nistagmusu bile görmesini sağlar.

 • Manevraya başlamadan önce, hastanın boyun, bel veya omurga ile ilgili hali hazırda veya geçmişte problemi olup olmadığı sorulmalıdır.

 • Manevra sırasında olası nörolojik semptomlar ortaya çıkarsa HEMEN işlem durdurulur ve hasta nörolojik değerlendirmeye sevk edilir. Bu semptomlar şunlar olabilir: bulanık görme, kol veya bacaklarda uyuşma ya da zayıflık, konfüzyon.

 • Manevra tamamlandığında, otokoniaların kupulaya hızla düşmesi nedeniyle hasta postüral kontrolünü kaybedebilir. Klinisyenin hastaya postüral destek verebileceği konumda olması çok önemlidir.

 • Manevranın tamamlanmasından sonra nistagmustaki değişimleri izlemek önemlidir. Nistagmusun yönünün değişmesi otokoniaların kanala geri düştüğünü, yukarı çakan nistagmus ise otokoniaların kupulaya geri düştüğünü gösterir.


Yöntem:

 • Hasta muayene yatağına uzunlamasına oturtulur.

 • Hastaya Frenzel/VNG gözlüğü takılır.

 • Hastanın başı 45º tedavi edilecek yöne doğru çevrilir (etkilenen taraf).

 • 45 derecelik baş pozisyonu korunarak, kesintisiz bir hareketle hasta oturur konumdan, 20º açıyla başı muayene yatağından aşağıda ve dışında yatar konuma getirilir. TESTİN BU BÖLÜMÜNDE HASTAYA SERVİKAL DESTEK SAĞLAMAK ZORUNLUDUR.

 • Hasta bu pozisyonda 30-60 saniye tutulur.

 • Hastanın 20 derecelik baş açısı korunarak, hastanın başı 90º etkilenmeyen tarafa doğru döndürülür. Böylece hastanın başı etkilenmeyen tarafla doğru yaklaşık 45 derecelik açı yapmış konuma gelir.

 • Hasta bu pozisyonda 30-60 saniye tutulur.

 • Hastanın 45 derecelik baş pozisyonu korunarak, etkilenmeyen tarafındaki omuzunun üstüne yan yatar pozisyona getirilir. Hastanın burnu zemine dönük konuma gelmelidir.

 • Hasta bu pozisyonda 30-60 saniye tutulur.

 • Hastaya çenesini boynuna doğru bastırması ve 45º baş pozisyonunu koruması söylenir.

 • Hastanın 45 derecelik baş pozisyonu korunarak ve çenesini boynuna doğru bastırdığından emin olarak hasta tekrar muayene yatağında uzunlamasına oturtulur.


Referanslar:

 • Epley J. The canalith repositioning procedure: for treatment of benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 1992;107:399-404

 • ·onrubia V, Baloh RW, Harris MR, et al. Paroxysmal positional vertigo syndrome. Am J Otol. 1999;20:465-470

 • Sherman D, Massoud EA. Treatment outcomes of benign paroxysmal positional vertigo. J Otolaryngol 2001;30:295-299.


13 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör