• Erişçi Akademi

Sağ Lateral Kanal BPPV için Vannucchi-Asprella MANEVRASI

Sağ Lateral Kanal Tedavisi (Ayrıca apogeotropik nistagmusu, geotropike dönüştürmek için de kullanılabilir)Yararlı İpuçları:

 • Bu manevra apogeotropik nistagmusu geotropik nistagmusa dönüştürmek için kullanılabilir. Dönüştürme başarıyla yapılırsa, lateral kanal BPPV manevrası olarak etkilenen kulağın karşısına Lempert 360º Roll yapılabilir.

 • Bu manevra ani baş hareketleri gerektirdiğinden yaşlı hastalar tolere edemeyebilir.

 • Manevraya başlamadan önce, hastanın boyun, bel veya omurga ile ilgili hali hazırda veya geçmişte problemi olup olmadığı sorulmalıdır.

 • Bu manevrayı yaparken Frenzel gözlüğü veya VNG kullanmak yararlı olur. Hastanın fikse olması engellenerek nistagmus cevabının baskılanması önlenir. Ayrıca klinisyenin çok hafif horizontal nistagmusu bile görmesini sağlar.

 • Manevra sırasında olası nörolojik semptomlar ortaya çıkarsa HEMEN işlem durdurulur ve hasta nörolojik değerlendirmeye sevk edilir. Bu semptomlar şunlar olabilir: bulanık görme, kol veya bacaklarda uyuşma ya da zayıflık, konfüzyon.


Yöntem:

 • Hasta muayene yatağına uzunlamasına oturtulur.

 • Hasta hızla sırtüstü yatırılır ve hemen hastanın başı etkilen kulağın ters yününe doğru döndürülür.

 • Hastanın baş pozisyonu korunarak, hasta tekrar muayene masasında uzunlamasına oturtulur.

 • Manevra hızla, art arda 6-8 kez tekrarlanır.


Referanslar:

 • Vannucchi P, Asprella Libonati G, Gufoni M. Therapy of lateral semicircular canal canalithiasis. Audiological Medicine 2005;3:52-56.

 • White JA, Coale KD, Catalano PJ, Oas JG. Diagnosis and management of horizontal semicircular canal benign paroxysmal positional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg 2005;133:278-284.

 • Ciniglio Appiani G, Gagliardi M, Magliulo G. Physical treatment of horizontal canal benign positional vertigo. Eur Arch Otorhinolaryngol. 1997;254(7):326-8


56 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör