• Erişçi Akademi

PEDİATRİK GÜRÜLTÜ

Güncelleme tarihi: 15 Oca 2021

Tanım

Pediatrik gürültü (pediatric noise), saf ses, warble tone ve dar bant gürültüye (narrow band noise) alternatif olarak kullanılabilecek özel bir gürültü uyaranıdır. Pediatrik gürültü, Görsel Pekiştireç Odyometrisi (Visual Reinforcement Audiometry - VRA) ve Serbest Alan Testlerinde, test sırasında çocuğun ilgisini korumaya yardımcı olmak ve duran dalgalardan kaçınmak amacıyla kullanılır. Buna ilave olarak, Tını Eşleme (pitch matching) ve Minimum Maskeleme Seviyesi gibi dar bant gürültüsü gerektiren diğer değerlendirmelerde de yararlıdır.


Pediatrik gürültü, dar bant gürültünün kullanımı ile ilgili iki sorunu ele almaktadır:1. Pediatrik gürültü dB HL olarak kalibre edilir.

Pediatrik gürültü diğer işitme seviyesi ölçümlerine uygun olması veya karşılaştırılması için dB HL olarak kalibre edilir. Buna karşılık dar bant gürültü, tonal seslerin etkin bir şekilde maskelenmesi için kalibre edilir. Pratikte bu, dar bant gürültünün eşik ölçümlerinde olması gerekenden birkaç dB daha yüksek olduğu anlamına gelir.2. Pediatrik gürültü frekansa spesifiktir

Pediatrik gürültü ve dar bant gürültünün platosu aynı genişlikte olmakla birlikte, dar bant gürültü 12dB/oktavlık eğime sahipken, pediatrik gürültü 100dB/oktavlık çok dik bir eğime sahiptir. Bu nedenle eğimli işitme kayıplarında, pediatrik gürültü kullanımı frekans dışı algılamaya neden olmaz.


Aşağıdaki grafik 1000Hz'deki pediatrik gürültünün şeklini göstermektedir.
Aşağıdaki diğer şekilde, dik eğimli kayıp gösteren bir odyogram üzerine yerleştirilmiş 2 kHz pediatrik gürültü uyaranının bir örneğini görmektesiniz.

Geniş bant bir uyaranın işitmenin nispeten iyi olan alçak frekanslarda (örneğin ≤ 1 kHz) duyulabildiği, ancak 2 kHz pediatrik gürültü uyaranının bu frekans aralığını kapsamadığı görülmektedir.


11 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör