• Erişçi Akademi

ORTA KULAK REZONANSI Normatif Aralığı

Orta kulak rezonansı normatif aralığı nedir?

Birçok araştırmacı bu konuyla ilgili çalışmış, insan orta kulak rezonans frekansını genellikle gayri resmi olarak 800 ila 1200 Hz arasında bildirmiştir (Shanks, 1984).

Valvik ve arkadaşlarının (1994) yaptığı gibi daha spesifik değerlendirmeler mevcuttur. Bu araştırmacılar 100 patolojik olmayan Kulaktan aldıkları verilerle rezonans frekansı ortalamasını 1049 Hz (SD = 261) olarak bildirmişlerdir.


Daha yakın zamanlarda, Polat ve ark. (2015), Geniş Bant Timpanometri (Wide Band Tympanometry - WBT) kullanarak Türk popülasyonundan normal işiten 110 genç bireyin normatif verilerini araştırmıştır. Bu çalışmada bildirilen ortalama rezonans frekansı 965 Hz'dir (SD = 234).

Erkek ve kadın test bireyleri için RESFRQ, komplians değerleri, TPP ve ECV

için tanımlayıcı istatistikler ve Mann-Whitney U testi sonuçlarıReferanslar:

  • Polat, Z. et al (2015) Wideband Tympanometry Normative Data for Turkish Young Adult Population. The Journal of International Advanced Otology, 11 (2), pages 157 - 162.

  • Shanks, J.E. (1984) Tympanometry. Ear and Hearing, 5, pages 268-280

  • Valvik, B-R. et al (1994) Multifrequency tympanometry. Audiology, 33, pages 245-253.

35 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör