• Erişçi Akademi

ORTA KULAK REZONANS FREKANS TİMPANOGRAMI

Rezonans frekansı nedir?

Orta kulağın rezonans frekansı, verilen uyaran ile aynı fazda olan en düşük frekans olarak tanımlanmaktadır. Kulağın rezonans frekansının orta kulak basıncında saptandığını unutmayın.


Rezonans frekans timpanogramı ne demektir?

Rezonans frekans timpanogramı, klinisyene orta kulağın rezonans frekansı hakkında bilgi vermektedir. Rezonans frekansı, kütle (mass) ve gerginlik (stiffness) değerlerinin orta kulak geçirgenliğine (admitans) eşit derecede katkı sağlayarak, faz değerini sıfır yaptığı noktadaki frekanstır.


Osiküler zincir anomalilerinin bulunması için rezonans frekansının değeri önemlidir.Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri cihazı yazılım ekranında Rezonans Frekans Timpanogramı görüntüsü (ortada, yeşil kutu içinde)


Rezonans frekans timpanogramını nasıl yorumlamalıyım?

Rezonans frekansı, normatif veri grubu oluşturulması amacıyla karşılaştırıldığında birçok farklı yanıt elde edildiği görülmüştür. Rezonans frekansı da diğer orta kulak elemanları gibi kendi normatif alanında değerlendirmek gereklidir.


Orta kulak rezonans frekansı, kütleye bağlı patolojilerde (örn. osiküler zincir bozukluklarında) daha düşük frekanslarda, gerginliğe bağlı patolojilerde (otoskleroz gibi) daha yüksek frekanslardadır.


Rezonans frekansını izlenerek ederek otosklerozun ilerlemesi takip edilebilir.

Ayrıca rezonans frekans timpanogramı, osiküler zincir bozukluklarının flasit kulak zarından ayrılmasında yardımcı olmaktadır.Referanslar:

  • Keefe, D., and Simmons, J. (2003) Energy transmittance predicts conductive hearing loss in older children and adults. J. Acoust. Soc. Am. 114 (6) 3217 – 3238.

  • Liu YW., Sanford CA., Ellison JC., Fitzpatrick DF., Gorga MP. et al. (2008) Wideband absorbance tympanometry using pressure sweeps: System development and results on adults with normal hearing , J Acoust Soc Am , 124 , 3708 – 3719 .

  • Sanford C.A., Keefe D.H. , Liu Y., Fitzpatrick D.F., McCreery R.W. et al . (2009) Sound conduction effects on DPOAE screening outcomes in newborn infants: Test performance of wideband acoustic transfer functions and 1-kHz tympanometry . Ear Hear , 30 , 635 – 652

  • Voss, SE., Merchant, GR., Horton, NJ. (2012) Effects of middle-ear disorders on power reflectance measured in cadaveric ear canals. Ear Hear. 33(2) 195-208.

87 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör