• Erişçi Akademi

Okülomotor Testlerde Uyaran Neden TV ile Verilmeli?

Güncelleme tarihi: 19 Oca 2021

Okülomotor testlerde TV kullanımı

Okülomotor testler, özellikle nörolojiyi de içeren tam bir klinik tanı için önemlidir. Ne yazık ki, bu testler için okülomotor uyaran olarak, ışık barı veya tek kameralı bir gözlüğe monte iki noktalı lazer uyaran da kullanılır ve bu testleri epeyce kısıtlar. Öte yandan, akredite literatürün optimal olarak önerdiği ise, bilgisayar tarafından üretilen çeşitli uyaranlara ve okülomotor modellere sahip büyük bir TV kullanmaktır. Nedenleri şöyle özetlenebilir:1.Randomizasyon, sakkad değerlendirmesinde altın standarttır

Bilgisayar tarafından üretilen uyaranlar, ±30ºaralığında, hedefin rastgele zaman aralıklarında, rastgele konumlara hareket edip Random Sakkad testi yapılabilmesini sağlar. Sabit sakkadlar, santral lezyonların saptanmasında daha az hassastır. Çünkü bireyler, düzenli ve tekrarlanan bir uyaran için uygun düzeltmeler yapmayı çabucak öğrenebilirler ve bu nedenle kullanılmamalıdır.


2.Her hasta için özelleştirilmiş uyaran kullanılabilir

Bilgisayar tarafından oluşturulan uyaranlar, çeşitli hasta popülasyonlarına (pediatrik, geriatrik, görme bozukluğu, vb.) uyacak şekilde boyut, renk ve görüntüye göre özelleştirilebilir.

3.Çeşitli optokinetik uyaranlar

Yazılım ve TV aracılığıyla çeşitli optokinetik uyaranlar, gerçek optokinetik nistagmus supresyon görevlerini mümkün kılar.


Optokinetik uyaran olarak ışık barı gerçek optokinetik nistagmus oluşturmaz, kolayca takip edilen ışıklar içerir. Geleneksel sinüzoidal uyaran yerine sabit hız kullanan Pursuit testi gibidir, tanısal değeri yoktur ve kullanılmaması önerilir.


4.Gaze Testi için 30º uyaran

Gaze Testinde, endpoint nistagmus oluşturmadan, bakışla uyarılan nistagmusu ortaya çıkarmak için uyaranı önerilen hedef pozisyon olan horizontal olarak 30º'ye kadar ayarlamak mümkündür.


5.Horizontal ve Vertikal kombine test

Santral problemi olduğu düşünülen hastalarda, horizontal ve vertikal sakkadlar birlikte yapılabilir ve gerekli kombine uyaran TV’den verilir.
Referanslar:

  • Isotalo E, Pyykko I, Juhola M, Aalto H (1995). Predictable and pseudo random saccades in patients with acoustic neuroma. Acta Otalaryngol Suppl 520 Pt 1:22-4.

  • Leigh, R. J., & Zee, D. S. (2006). The neurology of eye movements. Oxford: Oxford University Press.

  • Jacobson, G. P., & Shepard, N. T. (2008). Balance function assessment and management. San Diego, CA: Plural Pub.

  • British Society of Audiology, Recommended Procedure Vestibular assessment — eye movement recordings, November 2015

14 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör