• Erişçi Akademi

KALORİK & vHIT İkisine de ihtiyacımız var mı?

vHIT & Kalorik / Avantajlar & Dezavantajlar

Video Baş Savurma Testinin (Video Head Impulse Test - vHIT) ortaya çıkmasıyla, birçok araştırmacı ve klinisyen vestibüler fonksiyon değerlendirilmesine kalorik ve vHIT testlerinin her ikisinin de dahil edilmesinin gerekip gerekmediğini sorguladı. Semisirküler kanalları değerlendirebilen çok daha basit, daha hızlı bir test varken, uzun süren, zahmetli ve rahatsız edici kalorik irrigasyon gerçekten gerekli miydi?


Bazı araştırmacılar, vestibüler fonksiyon kaybını değerlendirmek için altın standart olarak uzun süredir kullanılan kalorik teste artık ihtiyacımız olmadığını ve vHIT'in, kalorik teste alternatif ve üstün bir araç (MacDougall et al, 2009) olduğunu ileri sürdü.


Interacoustics EyeSeeCam vHIT cihazı

vHIT, vestibüler sistemin değerlendirilmesinde, kalorik teste göre bazı avantajları olan heyecan verici ve nispeten yeni bir araçtır. Örneğin, bir ölçümü tamamlamak için gereken süre vHIT için önemli kalorik teste göre ölçüde kısadır ve uyaranın hasta için bulantıya neden olma olasılığı daha düşüktür. vHIT aynı zamanda semisirküler kanal fonksiyonunun pediatrik popülasyonda değerlendirilmesi için etkili bir testtir ve kalorik testin kontrendike olduğu durumlarda bilgi verebilir (Hamilton et al, 2015).


VHIT testinin bir başka belirgin avantajı, kalorik testten daha fizyolojik olan yüksek frekans uyaran kullanarak VOR'u uyarmasıdır. vHIT’in bu avantajlarına rağmen, kalorik testin tek taraflı vestibülopati değerlendirmesinde yüksek derecede sensitivite ve spesifiteye sahip olduğu gösterilmiştir (Eza-Nunez et al, 2014).Interacoustics VisualEyes™ 515/525 VNG kalorik test analiz ekranı


vHIT kalorik testin yerini alıyor mu?

Avantajlar ve dezavantajlar bir yana, genel kanı, kalorik ve vHIT'in lateral semisirküler kanal fonksiyonu hakkında birbirini gereksiz kılmadığı, bunun yerine birbirini tamamlayıcı olduklarıdır (McCaslin et al, 2014). Her iki test de vestibülo-oküler refleksi (VOR) değerlendirmesine rağmen, bu refleksin farklı frekanslarını uyarırlar (Redondo-Martinez et al, 2015).


Kalorik irrigasyon vestibüler sistemi yaklaşık 0.003 Hz gibi çok düşük bir frekansta uyarırken, vHIT 5 Hz'e kadar çok daha yüksek bir frekans aralığında baş impulslarıyla gerçekleştirilir. Sonuç olarak, vHIT ve kalorik farklı VOR yanıtları gösterir (Redondo-Martinez et al, 2015).


Kalorik ve vHIT testi genellikle açısal VOR fonksiyonu için uyumlu sonuçlar gösterir, ancak bazı patolojik durumlarda ayrışmış sonuçlar gösterebilir.

Örneğin, vestibüler nörit anormal bir lateral kanal vHIT üretebilir, ancak normal kalorik test sonucu verebilir (Lee et al., 2016)


Santral lezyonlar korunmuş kalorik yanıtlarla anormal lateral vHIT üretebilir (Baek 2015, Park 2013, Chen 2014)


Tersine, Ménière hastalığında (Blödow 2014, Lee 2017, McGarvie 2015, McCaslin 2015) anormal kalorik cevabı ancak normal lateral kanal vHIT cevabı görülebilir.


Çalışmalar, vHIT'in kalorik testinin yerine geçmediğini, aksine vestibüler değerlendirme test bataryamızda bulunması gereken başka bir değerlendirme yöntemi olduğunu göstermektedir. Hem kalorik hem de vHIT, çok boyutlu vestibüler değerlendirme bataryasının gerekli parçaları olmaya devam etmektedir.


Soru “vHIT kalorik testin yerini alıyor mu?” ise, cevap hayırdır. Hastalarında hangi testi isteyeceğini, tanı rutinlerine hangisini dahil edeceğini ve daha önce veya sonra yapılacağını, birinin veya her ikisinin de yapılmasını seçmek hekime bağlıdır. Doğru ya da yanlış yoktur: Tanısal değerlendirmesini yaparken doktorun daha rahat olma şekli, tanısal test seçimine rehberlik etmelidir (Venosa et al., 2020)Referanslar:

 • MacDougall, HG, Weber, KP, McGarvie, LA, Halmagyi, GM, Curthoys, IS (2009). The video head impulse Test: Diagnostic accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73(14), 1134-1141.

 • Hamilton, SS, Zhou, G, Brodsky, JR (2015). Video head impulse testing (vHIT) in the pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 79, 1283-1287.

 • Eza-Nunez, P, Farinas-Alvarez, C, Perez-Fernandez, N (2014). The caloric test and the video head-impulse test in patients with vertigo. Int adv Otol 10(2), 144-149.

 • McCaslin, DL, Jacobson, GP, Bennett, ML, Gruenwald, JM, Green AP (2014). Predictive properties of the Video head impulse test: Measures of caloric symmetry and self-report dizziness handicap. Ear Hear 35(5), e185-e191.

 • Redondo-Martinez, J, Becares-Martinez, C, Orts-Alborch, M, Garcia-Callejo, FJ, PerezCarbonell, T, Marco-Algarra, J (2015). Relationship between video head impulse test (vHIT) and caloric test in patients with vestibular neuritis. Acta Otorrinolaryngol Esp 67(3), 156-161

 • Lee SU, Park SH, Kim HJ, Koo JW, Kim JS. Normal caloric responses during acute phase of vestibular neuritis. J Clin Neurol 2016;12:301307.

 • Baek SH, Choi JY, Jung JM, Kwon DY, Park MH, Choi J, et al. Abnormal head impulse test in a unilateral cerebellar lesion. J Clin Neurol 2015;11:279-282.

 • Park HK, Kim JS, Strupp M, Zee DS. Isolated floccular infarction: impaired vestibular responses to horizontal head impulse. J Neurol 2013;260:1576-1582.

 • Chen L, Todd M, Halmagyi GM, Aw S. Head impulse gain and saccade analysis in pontine-cerebellar stroke and vestibular neuritis. Neu rology 2014;83:1513-1522.

 • Blödow A, Heinze M, Bloching MB, von Brevern M, Radtke A, Lempert T. Caloric stimulation and video-head impulse testing in Ménière's disease and vestibular migraine. Acta Otolaryngol 2014;134:1239-1244.

 • Lee SU, Kim HJ, Koo JW, Kim JS. Comparison of caloric and headimpulse tests during the attacks of Meniere’s disease. Laryngoscope 2017;127:702-708.

 • McGarvie LA, Curthoys IS, MacDougall HG, Halmagyi GM. What does the dissociation between the results of video head impulse versus caloric testing reveal about the vestibular dysfunction in Ménière’s disease? Acta Otolaryngol 2015:135:859-865.

 • McCaslin, D, Rivas, A, Jacobson, G, Bennett, M (2015). The dissociation of video head impulse test (vHIT) and bithermal caloric test results provide topological localization of vestibular system impairment in patients with “definite” Ménière’s disease. AJA 24, 1-10

 • Venosa et al., Does the video head impulse test replace caloric testing? Braz. j. otorhinolaryngol. vol.86 no.2 São Paulo March/Apr. 2020 Epub May 11, 2020

325 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör