• Erişçi Akademi

Gerçek Kulak Ölçümünde HANGİ UYARANI HANGİ DURUMDA Kullanmalıyım?

İşitme cihazı doğrulama ölçümlerinde ISTS, kullanılacak en iyi uyarandır. Bu uyaran, işitme cihazının belirli özelliklerinin devre dışı bırakılmasını gerektirmez ve işitme cihazının gerçek hayatta kullanıldığı gibi uygulanmasını sağlar (Holube ve ark. 2007).


Geçerli bir sonuç ve iyi bir ölçüm için doğru uyaranları seçmek son derece önemlidir. Dijital işitme cihazları, ses girdi seviyesine bağlı olarak amplifikasyonu otomatik olarak ayarlar. Bununla birlikte, konuşma gibi gerçekçi ve dinamik bir test uyaranı kullanılmadığı sürece, bu kapasite gerçek kulak ölçümüne yansıtılamaz (Fabry 2004).


Interacoustics Affinity REM modülündeki uyaranlar


Aslında hangi uyarıyı seçeceğiniz, uygulama yaparken neye odaklandığınıza ve hastalarınızın şikayetlerine bağlıdır.


Örneğin, karısını duyamadığından şikâyet eden bir birey için ISTS kullanılırken, birden fazla kişi konuşurken sorun yaşayanlar için ICRA 6pbl (veya birden fazla kişinin konuştuğu diğer uyaranlardan biri) seçilebilir.


İşitme cihazının gürültü azaltma etkisine bakmak isterseniz, Pembe Gürültü (Pink Noise) gibi bir gürültü sinyali seçimi uygun olabilir.


Aşağıda gösterildiği gibi seçiminizin sonucunuz üzerinde etkisi olduğunu unutmayın:

Interacoustics Affinity REM modülü uyaran örnekleriTon Uyaranı Kullanımı

Saf sesler / warble tonları, gerçek kulak ve kavite (coupler) doğrulaması için uzun yıllar boyunca kullanılan birincil sinyallerdi. Ton sinyalleri “basit” sinyallerdir ve hastaya bir seferde yalnızca bir frekans gönderilir.


Bu nedenle, ton sinyalleriyle yapılan gerçek kulak ölçümleri, frekansların etkileştiği gelişmiş sinyal işlemeyi yansıtmaz (Kuk ve Ludvigsen 2003).


Konuşma Uyaranı / ISTS Kullanımı

İşitme cihazı kullanıcısı için günlük yaşamında en önemli sinyal “konuşma” olacaktır. Bu nedenle, konuşma seslerinin duyulup duyulmadığını doğrulamak istiyorsanız, konuşmadan daha iyi bir uyaran yoktur.


Konuşma sinyali kullanılırken, konuşma amplitüdü, frekansı ve fazı hızlı bir şekilde değiştiğinden işitme cihazının belirli özelliklerinin devre dışı bırakılmasını gerekmeden ölçümler yapılabilecektir.


ISTS (International Speech Test Signal / Uluslararası Konuşma Testi Sinyali) uluslararası kabul görmüş bir test sinyalidir. Konuşmanın amaca uygun özelliklerini içeren ve tekrarlanabilir ölçüm koşulları sağlayan, tüm REM cihazlarında kullanılabilecek standart bir test uyaranı ihtiyacına dayanılarak oluşturulmuştur.


Remiks ve segmentasyonla anlaşılamaz hale getirilen doğal konuşma kayıtlarından oluşur. Sinyal, altı farklı ana dilde (Amerikan İngilizcesi, Arapça, Çince, Fransızca, Almanca ve İspanyolca) “Kuzey Rüzgârı ve Güneş” hikayesini okuyan altı kadın konuşmacının birleşik seslerinden oluşuyor. Kadın konuşmacılar olmasının nedeni, kadın sesinin özelliklerin ortada, erkek ve çocuk konuşması arasında olmasıdır.


ISTS, LTASS (Long Term Average Speech Spectrum / Uzun Dönem Ortalama Konuşma Spektrumu) standartlarına göre şekillendirilmiştir. Tüm sinyalin süresi 60 saniyedir. İlk 15 saniye, işitme cihazının sinyal işlemesinin, konuşma sinyaline ayarlanması için tasarlanmıştır. Sonraki 45 saniye işitme cihazının ölçümü için kullanılabilir daha kısa bir ölçüm için bu sonraki süre 10 saniyeye kısalabilir. (Holube ve ark. 2007).


Kompozit Sinyaller / ICRA Kullanımı

İşitme cihazlarını konuşma frekanslarında test etmek için şiddet ve frekansında önemli bir değişiklik olmadan yapay sinyaller de kullanılabilir. Bunlara konuşma spektrumu şeklindeki kompozit sinyaller denir ve konuşma ile aynı uzun dönem spektral özelliklere sahiptir.


Bu tür sinyallerin avantajı, kısa sürede birçok frekansı ve frekanslar arasındaki etkileşimin test edilebilmesidir.


ICRA sinyalleri (International Collegium of Rehabilitative) kompozit sinyallere örnektir.


HACTES grubu ((Hearing Aid Clinical Test Environment Standardisation / İşitme Cihazı Klinik Test Ortamı Standardizasyonu) tarafından lineer olmayan dijital işitme cihazlarında güvenilir ölçümler yapabilmek için geliştirilen bir grup test sinyalidir. Konuşma sinyallerinde ve mırıldanma sesinde bulunanlara benzer spektral ve zamansal özelliklerden oluşan bir dizi konuşma ağırlıklı gürültü sinyalini temsil ederler (www.icra.nu).


Referanslar:

  • Fabry D. (2004) Real Ear Measurements and Digital Hearing Aids: Realities, Myths, and Measurement Techniques. Phonak Focus no. 32. (www.phonak.com)

  • Kuk, F & Ludvigsen, C. (2003) Changing with Times: Choice of Stimuli for Hearing Aid Verification. Hearing Review, August 2003.

  • Holube, I & EHIMA-ISMADHA working group (2006) Short description of the International Speech Test Signal (ISTS). Center of Competence HörTech and Institute of Hearing Technology and Audiology, Oldenburg, Germany

  • http://www.icra.nu/Prod_Noise.html

88 görüntüleme