• Erişçi Akademi

GERÇEK KULAK ÖLÇÜMÜNDE DOĞRU PROB TÜP YERLEŞİMİ

Güncelleme tarihi: 18 Oca 2021

Gerçek Kulak Ölçümünde (Real-Ear Measurement - REM) doğru prob tüp yerleşimi, kritik bir öneme sahiptir çünkü yapılacak tüm ölçümler için referans noktası olarak işlev görür.


Doğru bir şekilde yerleştirilmemiş prob tüp, özellikle yüksek frekanslarda ölçümlerinize zarar verebilir. Kulak kanalı şekilleri ve boyutları bireylerde faklılık gösterdiğinden prob tüpün doğru yerleştirilmesinde kolay değildir.

Prob tüpü yerleştiriken size yol gösterecek üç ipucu:


1. Nitelikli otoskopi

Otoskopi, prob tüpün yerleştirilmesinde kaçınılması gereken herhangi bir anomali, serumen veya kulak kanalında ki kıvrımlar gibi durumları belirlemek için hastanın kulak kanalının şeklini ve boyutunu belirlemenizi sağlar.


Prob yerleştirilmeden önce iyi bir video otoskopi yapılması çok önemlidir.


2. Prob tüpü işaretleyicisini doğru ayarlayın

Siyah renkte prob tüp işaretleyici, ideal olarak intertragal çentikten itibaren timpanik membranın 5 mm önüne kadar uzanacak şekilde doğru uzunlukta konumlandırılmalıdır. Bu uzunluk kadınlar için ortalama 28 mm ve erkekler için 30 mm'dir. Bu, prob tüpün ucundan işaretleyiciye olan mesafedir.


Prob tüp doğru olarak yerleştirildiğinde, işaretleyici intertragal çentikte olmalı, prob tüp kulak kanalının tabanı boyunca oturmalı ve kulak zarının 5 mm önünde sonlanmalıdır.

Bunların ortalama uzunluklar olduğunu unutmayın. Bu nedenle prob tüpü yerleştirmeden önce otoskopi ile kanalın uzunluğu kontrol edilmeli ve prob tüp yerleştirildikten sonra yapılan otoskopi ile daha hassas ayarlama yapabilirsiniz.


Prob tüpü işaretleyicinizdeki doğru mesafe önemlidir.


3. Doğru yerleşimini değerlendirmek için, prob tüpü yerleştirildikten sonra Cihazsız Gerçek Kulak Kazancı (Real Ear Unaided Gain - REUG) ölçümü yapın

Cihazsız Gerçek Kulak Kazancı ölçümü, prob tüpün yerleşimini kontrol etmek için iyi bir göstergedir. Ölçüm sonucunda görüntülenen eğrinin şekli, yerleşimi düzenlemeniz gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olur. REUG eğrisi 0 dB Kazançla başlamalı ve sonra yetişkinlerde 2-4 kHz arasında pik yapmalıdır.


Eğrinin tepesi çok düşükse, bu durum prob tüpün ucunun kulak kanalı duvarına dayanması ya da kulak kanalındaki serumenden tüpün tıkanması nedeniyle olabilir. Bu senaryoda tüpü değiştirmeniz veya yeniden konumlandırmanız gerekir.

Son olarak, eğri 6 kHz civarında düşmeli ve sonra düzleşmelidir. Eğri, 6 kHz'den sonra 0 dB Kazanç çizgisinin (maksimum –5 dB Kazanç) çok altına düşmemelidir. Eğer düşmüşse, bu prob tüpü daha derine yerleştirmeniz gerektiğini gösterir.


Mavi, normal eğri. Kırmızı eğrinin tepesindeki düşüklük probun doğru yerleştirilmediğini gösterir.


Yukarıdaki tüm yöntemler birbirini tamamlar. En iyi prob yerleşimini sağlamak için otoskopiyi tekrar yapmak, prob tüpün üzerindeki işaretleyiciyi doğru konuma getirmek veya REUG ölçümünü yeniden yapmak gerekebilir. Bu deneyimle gelişen bir prosedürdür. Pratik yaparak ve her seferinde eğriyi değerlendirerek kendinizi geliştirebilirsiniz.Referanslar:

  • British Society of Audiology (2018). Guidance on the verification of hearing devices using probe microphone measurements.

  • Dillon, H. (2012). Hearing aids 2nd ed. New York, Thieme Medical Publishers.

  • Hawkins, D., Alvarez, E., Houlihan, J. (1991). Reliability of three types of probe tube microphone measurements. Hearing Instruments, 42: 14-16.

  • Pumford, J., & Sinclair, S. (2001). Real-ear measurement: Basic terminology and procedures. Audiology Online.BS ISO 12124 (2001). Acoustics: Procedures for the measurement of real-ear acoustical characteristics of hearing aids.

51 görüntüleme