• Erişçi Akademi

GENİŞ BANT TİMPANOMETRİ Nedir?

Aynı anda birden fazla timpanogram ölçmenin amacı nedir?

Geniş Bant Timpanometri, klinisyenlerin ekstra bir çaba harcamasına gerek kalmaksızın orta kulak değerlendirmelerini daha detaylı bir şekilde yaparak daha fazla tanısal bilgi elde etmelerini sağlayan bir değerlendirme metodudur.


Bir defada tüm frekanslarda timpanogramının ölçülmesi ile geleneksel timpanogram eğrisinin yanı sıra absorbans grafiği, rezonans frekansı veya geniş bant averajlamış timpanogram hakkında da bilgiler sağlamaktadır.

Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri cihazı ile tek ölçümle elde edilen bilgilerGeniş Bant Timpanometre ile yapılan ölçümlerde hangi frekanslar değerlendirilmektedir?

Geniş Bant Timpanometri frekans aralığı 226 Hz - 8000 Hz arasındadır. Ölçüm esnasında geniş bant klik sinyali kullanılmaktadır.Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri cihazı ile 3 Boyutlu Timpanogram ve frekans düzlemi görüntüsü


Ölçümün yapılması geleneksel timpanometriye göre daha mı uzun sürmektedir?

Geniş Bant Timpanometri, standart timpanogram ölçümü ile aynı sürede tamamlanmaktadır. Ancak bu süre içinde elde edilen klinik bilgiler, yalnız 226 Hz ve 1000Hz ile elde edilen bilgilerden çok daha fazladır.


Geniş Bant Timpanometrinin kontrendikasyonları var mıdır?

Hayır, Geniş Bant Timpanometri geleneksel timpanometri ölçümleri ile aynı kontrendikasyonları içermektedir.


Ayrıca basınçsız yapılan absorbans testi ile hastaların ameliyat sonrası monitörizasyonu yapılabilmektedir. Bilindiği üzere bu tip hastalara basınçlı timpanometri ölçümleri yapılması önerilmemektedir.


Test yapılırken hastaya hangi yönergeleri vereceğim?

Hastayı rahat bir sandalyeye veya muayene koltuğuna oturtun. Küçük çocukların değerlendirilmesi için hemşirenin veya annesinin kucağına oturtulması önerilmektedir. Probu hastaya göstererek şu açıklamayı yapabilirsiniz:

  • Bu testin amacı kulak zarınızın hareketliliğini test etmektir.

  • Bu prob ucunu kulağınıza yerleştireceğim ve kaçak olmaması için sıkıca yerleştirilmesi gerekmektedir.

  • Test başladığında kulak zarınızı hareket ettirmek için kulağınıza az miktarda hava verilecektir. Bu size elinizle kulağınıza bastırmışsınız hissini verecektir.

  • Test esnasında tıklama sesi duyacaksınız.

  • Sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok.

  • Öksürmek, hapşırmak, konuşmak ve yutkunmak test sonucunuzu olumsuz etkileyebileceğinden yapmayınız.


Referanslar:

  • Keefe, D., and Simmons, J. (2003) Energy transmittance predicts conductive hearing loss in older children and adults. J. Acoust. Soc. Am. 114 (6) 3217 – 3238.

  • Liu YW., Sanford CA., Ellison JC., Fitzpatrick DF., Gorga MP. et al. (2008) Wideband absorbance tympanometry using pressure sweeps: System development and results on adults with normal hearing , J Acoust Soc Am , 124 , 3708 – 3719 .

  • Sanford C.A., Keefe D.H. , Liu Y., Fitzpatrick D.F., McCreery R.W. et al . (2009) Sound conduction effects on DPOAE screening outcomes in newborn infants: Test performance of wideband acoustic transfer functions and 1-kHz tympanometry . Ear Hear , 30 , 635 – 652

  • Voss, SE., Merchant, GR., Horton, NJ. (2012) Effects of middle-ear disorders on power reflectance measured in cadaveric ear canals. Ear Hear. 33(2) 195-208.
112 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör