• Erişçi Akademi

GENİŞ BANT ABSORBANS Nedir?

Geniş Bant Absorbans nedir?

Geniş Bant Absorbans adının "Geniş Bant" kısmı, klik uyaranı yani geniş bant ses olan uyaranı ifade eder. Adın "Absorbans" kısmı, bir klik uyarandan gelen enerjinin orta kulak sistemi aracılığıyla etkili bir şekilde ne kadar iletildiğini ifade eder.


Geniş Bant Absorbans, 0 ile 1 arasında bir ölçekte ölçülür; Sıfır, ses enerjisinin hiç absorbe olmadığını, 1 ise tüm ses enerjisinin absorbe olduğunu gösterir. Bu nedenle, Geniş Bant Absorbans, frekansın bir fonksiyonu olarak orta kulağın etkinliğinin (sesi absorbe etmek için) bir ölçüsüdür.


Orta kulak fonksiyonunun, sadece tek bir frekansta veya geleneksel timpanometride olduğu gibi birkaç frekansta ölçmek yerine, tüm frekanslarda ölçülmesinin, klinisyenlere belirli hastalık süreçlerinin orta kulağı nasıl etkilediğini daha iyi anlayabildiği gösterilmiştir.


Geniş Bant Absorbans tarihçesi ve gelişmeleri, Ear and Hearing 2013 vol. 34’de ek olarak yayınlanan “Orta Kulağın Geniş Bant Absorbans Ölçümleri Çalıştayı”nda bulunabilir (2012 Eriksholm).


Timpanik tepe basıncında Geniş Bant Absorbans grafiği örneği


Geniş Bant Absorbans grafiğinin amacı nedir?

Yapılan birçok çalışmada orta kulak patolojilerinin belirlenmesinde absorbans grafiğinin, geleneksel timpanometriye göre daha iyi olduğu belirtilmiştir. Geniş Bant Absorbans grafiğine, orta kulak basıncında frekansın fonksiyonu olarak bakılması tavsiye edilmiştir.


Geniş Bant Absorbans grafiği ile otoskleroz, flasit kulak zarı, osiküler zincir bozuklukları ve semi sirküler kanal dehisansı, bebeklerde ise özellikle negatif orta kulak basıncı ve orta kulak efüzyonu daha net bir şekilde anlaşılmaktadır.


Geniş Bant Absorbans ölçümü ortam basıncında yapılabilir mi?

Evet, absorbans ölçümleri ortam basıncında yapılabilir. 3 boyutlu timpanogram ölçümü yapılırken, absorbans ölçümü hem ortam basıncında (basınç uygulamadan) ve timpanik tepe basıncında gerçekleştirilir.


Titan Geniş Bant Timpanomeri cihazı yazılımında ayrıca, sadece basınçsız absorbans ölçümü yapılması gereken durumlar için basınçsız absorbans testi seçeneği vardır. Bu özellik genelde yenidoğanların taranması veya cerrahi bir işlemden hemen çıkmış hastaların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.


Solda ortam basıncında absorbans grafiği, sağda timpanik tepe basıncında absorbans grafiği örnekleri


Absorbansı timpanik tepe basıncı veya ortam basıncında ölçmenin farkı nedir?

Araştırmalar (Keefe ve Simmons 2003) absorbans ölçümlerinin timpanik tepe basıncında yapılması durumunda daha hassas olduğunu göstermektedir. Stapes refleksinin tepe basıncında ölçülmesinin önerildiği gibi absorbans ölçümünün de aynı şekilde yapılması tavsiye edilmektedir.


Ancak bazı hasta gruplarında kulağa basınç uygulanması zor olabilir veya önerilmemektedir. Bu gibi durumlarla genelde cerrahi operasyon sonrasında karşılaşılmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi bu gibi hastalarda basınçsız test yapılması daha doğru olacaktır.Referans:
Eriksholm Workshop on Wideband Absorbance Measures of the Middle Ear

Feeney, M. Patrick

Ear and Hearing

34:1s-2s, July 2013.

81 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör