• Erişçi Akademi

GENİŞ BANT ABSORBANS Normatif Aralığı

Absorbans grafiğinin normatif aralığı var mı?

Evet, absorbans grafikleri sadece normatif veriler doğrultusunda değerlendirilebilmektedir. Titan, yenidoğanlardan yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarını kapsayan normatif verilere sahiptir.


Absorbans normatif veri aralıkları yaş ile ilişkili midir?

Evet, Titan yazılımında yenidoğanlardan yetişkinlere kadar tüm yaş gruplarını kapsayan normatif veriler bulunmaktadır.


Interacoustics Titan Geniş Bant Timpanometri yazılımından absorbans ölçümü öncesi yaş aralığı seçimi


Prematüre bir bebek için hangi normatif veri aralığı kullanılmalıdır?

Mevcut yaş grupları normal doğum ile dünyaya gelen bebeklere göre düzenlenmiştir. Prematüre bebekler için doğru normatif veri aralığı her bir vaka kendi içerisinde değerlendirilmelidir.


Mevcut normatif veri aralıkları hangi çalışmalara dayanarak oluşturulmuştur?

Yetişkinler için mevcut normlar Lui ve ark., (2008) ve diğer yaş grupları için mevcut normlar Sanford ve ark.,(2009)dan alınmıştır.


Yenidoğanlar için absorbans normatif aralığı2 ay – 6 ay için absorbans normatif aralığı3 yaş – 11 yaş için absorbans normatif aralığıErişkinler için absorbans normatif aralığı


Normatif veri aralığının az da olsa dışında kalan bir absorbans ölçümü elde ettim, bu sonuç hastanın orta kulağında bir anormallik olduğunu mu gösterir?

Hayır, ölçümlerin bazı kısımları normatif veri aralığının dışında kalabilir, bu çeşitlilik hastalar arasında görülebilmektedir. Bazı durumlarda kulağa tam yerleştirilmeyen prob sebebiyle normal kulaklarda absorbans ölçümleri beklenenden daha yüksek çıkabilir.


Eğer frekans aralığında çok düşük absorbans yanıtları varsa bunun sebebi prob ucunun tıkanması olabilir. En iyi sonucun elde edilebilmesi için prob hasta kulağına iyice yerleştirilmelidir.


Referanslar:

  • Wideband absorbance tympanometry using pressure sweeps: System development and results on adults with normal hearing, Liu et al., J. Acoust. Soc. Am., Vol. 124, No. 6, page 3708-3719.

  • Sound-Conduction Effects on Distortion-Product Otoacoustic Emission Screening Outcomes in Newborn Infants: Test Performance of Wideband Acoustic Transfer Functions and 1-kHz Tympanometry, Sandford et al., Ear & Hearing, vol. 30, no. 6, 635–652.

  • Effects of maturation on tympanometric wideband acoustic transfer functions in human infants, Sanford and Feeney, JASA, October 2008. 2106-2122.

61 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör