• Erişçi Akademi

Geniş Bant AVERAJLANMIŞ TİMPANOGRAM

Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram testinin amacı nedir?

Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram, farklı frekanslarda averajlanarak elde edilen bir timpanogramdır. Averajlamada kullanılan frekanslar hastanın yaşına bağlıdır (neden farklı frekans değerlerinin kullanıldığı aşağıda açıklanmıştır).


Bu testin amacı, geleneksel timpanogramlara göre orta kulağın durumunu hakkında daha fazla bilgi almaktır.


Multifrekans değerlendirmelere göre Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram testinin gürültüye daha az duyarlı olduğu tespit edilmiştir (hastanın hareket etmesi vb.). Literatürde, Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram testlerinden elde edilen sonuçların yenidoğanlarda 1000Hz timpanogramlara göre orta kulağın durumu hakkında daha fazla bilgi verdiği belirtilmiştir.


Yenidoğanlarda Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram neden 800 Hz - 2000 Hz aralığındadır?

Frekans aralığı, efüzyonlu orta kulak ve negatif orta kulak basıncının belirlenebilmesi için optimize edilmiştir. Bu patolojiler 800 Hz - 2000 Hz frekans aralığında test edildiğinde normal ve anormal kulaklar arsında en büyük farkı göstermektedir. Daha fazla bilgi için Sanford et al (2009)'a bakınız.


800 Hz – 2000 Hz aralığında Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram görüntüsü


6 aydan büyük ve erişkin hastalar için neden 375 Hz - 2000 Hz aralığında Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram var?

6 aydan büyük çocuklarda ve yetişkinlerde 375 Hz – 2000 Hz aralığında yapılan ölçümlerin, normal ve anormal orta kulak durumlarının değerlendirilmesi için en iyi yanıtları verdiği belirlenmiştir.


Genelde kullanılan 226 Hz timpanogramının tanı konulması için daha önemli olabileceğini düşünülebilir ancak Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram için yapılan çalışmalar frekans aralığının 375 Hz'den başlamasının daha iyi olduğunu ortaya koymuştur.


375 Hz – 2000 Hz aralığında Geniş Bant Averajlanmış Timpanogram görüntüsü


Referanslar:

  • Keefe, D., and Simmons, J. (2003) Energy transmittance predicts conductive hearing loss in older children and adults. J. Acoust. Soc. Am. 114 (6) 3217 – 3238.

  • Liu YW., Sanford CA., Ellison JC., Fitzpatrick DF., Gorga MP. et al. (2008) Wideband absorbance tympanometry using pressure sweeps: System development and results on adults with normal hearing , J Acoust Soc Am , 124 , 3708 – 3719 .

  • Sanford C.A., Keefe D.H. , Liu Y., Fitzpatrick D.F., McCreery R.W. et al . (2009) Sound conduction effects on DPOAE screening outcomes in newborn infants: Test performance of wideband acoustic transfer functions and 1-kHz tympanometry . Ear Hear , 30 , 635 – 652

  • Voss, SE., Merchant, GR., Horton, NJ. (2012) Effects of middle-ear disorders on power reflectance measured in cadaveric ear canals. Ear Hear. 33(2) 195-208.64 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör