• Erişçi Akademi

eSRT - Elektriksel Uyarılmış Stapes Refleks Eşik Testi

Güncelleme tarihi: 20 Oca 2021

eSRT Tanım

Elektriksel Uyarılmış Stapes Refleks Eşikleri (eSRT - Electrically Evoked Stapedial Reflex Thresholds), koklear implantların programlanması sırasında yüksek uyaran seviyelerinin objektif ölçümü için çok yararlı olabilir (Brickley ve ark, 2005; Buckler ve ark, 2003).


Bu ölçüm, çocuklarda koklear implant uygulamasında özellikle yararlıdır (Cowdrey ve Dawson, 2003), aynı zamanda yetişkinlerde özellikle davranım ölçümleri güvenilir olmayan yetişkinlere koklear implant uygulamasında da yararlıdır.


Bunlara ilave olarak takip ayarlamalarında da faydalıdır. Bazen koklear implantların programlanması sırasında yüksek seviyelerin subjektif olarak ayarlanması aşırı stimülasyona neden olabilir. Bu durumlarda, objektif SRT ölçümü yararlıdır (Andrade KC vd., 2013, Wolfe ve Kasulis, 2008).


eSRT testi, hastanın rahatsız edici seviye olduğu seviye algısı ile stapes refleks eşiği arasındaki bağlantıyı kullanır. Bu nedenle test, ipsilateral veya kontralateral refleks ölçümü prensibine dayanır.


Rahatsız Edici Gürlük Düzeyi Stapes Refleks Eşiği


Titan, refleksin mevcut olup olmadığını izlemek için kullanılırken, koklear implant yazılımı, uygulama sırasında her seferinde bir elektrotun elektriksel stimulusunu sağlayan bir kaynak olarak kullanır.


eSRT parametreleri


Prob ton frekansları 226 Hz, 678 Hz, 800 Hz, 1000 Hz olarak ayarlanabilir.Wolfe ve arkadaşlarının 2017’de yaptığı bir araştırmanın sonuçları, eSRT ölçümü için standart 226 Hz prob tonu kullanmanın ideal olmadığını göstermektedir. Daha yüksek prob tonu frekanslarının (yani 678 veya 1000 Hz) kullanılması, 226 prob tonunun kullanılmasıyla elde edilen eSRT seviyelerine kıyasla daha düşük eSRT seviyeleri ile sonuçlanmıştır.


Ayrıca, bu çalışmaya dahil edilen 23 katılımcının 4'ünde 226 Hz prob tonu kullanılarak ölçülebilir bir eSRT elde edilemezken, tüm katılımcıların hem 678 hem de 1000 Hz prob tonlarını kullanarak ölçülebilir eSRT elde etmişlerdir.


Üç akustik giriş prob ton frekansında (226, 678 ve 1000 Hz) eSRT ortalamalarıOrtam basıncında bir eSRT yapmak için kutuyu işaretleyin. İşaretlenmezse, elde edilen mevcut tepe basıncını kullanır.
Ne kadar düzleştirme uygulanırsa, trase o kadar az gürültülü/ayrıntılı olacaktır. Düzleştirme seviyesi 0-4 arasında ayarlanabilir, 0 düzleştirme uygulamaz ve 4 maksimum düzleştirme uygular.Reflekslerin görüntüsünü pozitif bir sapma olarak görüntülemek için pozitifi ve negatif bir sapma olarak görüntülemek için negatifi seçin.
Bu ayar grafiğe bir eşik çizgisi ekler, böylece örn. 0.05 ml'ye ayarlayarak bir eşiğin ne zaman mevcut olduğunu görmek mümkündür.Protokol değiştirildikten sonra, protokoldeki değişiklikleri kaydetmek için Tamam butonuna basın.

Test prosedürü

 • Titan Suite'i açın, böylece koklear implant uygulaması yazılımıyla paralel çalışır.

Titan Suite ve koklear implant uygulaması yazılımı

 • Dış ve orta kulağın durumunun normal olduğundan emin olmak için eSRT'yi ölçmeden önce timpanometri yapılması önerilir. Refleks ölçümleri öncesi normal timpanogram bulguları, refleks ölçümleri öncesi genellikle bir gerekliliktir.

 • Testler listesinde eSRT protokolünü seçin.

 • Hastaya test sırasında konuşmamaları ve bir şey yapmamaları gerektiğini, sadece hareketsiz oturmalarını söyleyin. Bununla birlikte, herhangi bir zaman koklear implant yoluyla verilen sesten rahatsız olduklarında size bildirmelidirler.

 • Probu kulağa sıkıca yerleştirin ve ses kaçırmayacağından emin olun. Ölçüm sırasında probun kulaktan düşmesini önlemek için iyi yerleştirilmesi önemlidir.


 • Probun implantın karşı tarafındaki kulağa yerleştirilmesi önerilir (Wolfe ve Schafer, 2015). Kontralateral kulağın eSRT ölçümü için kullanılamayacağı herhangi bir kontrendikasyon varsa, refleks ipsilateral olarak elde edilebilir.

 • Başlat butonuna basın.

 • Titan değişiklikleri zamanın bir fonksiyonu olarak izleyecektir.

 • Uyaranı, her seferinde bir elektrottan olmak üzere koklear implanttan gönderin ve bir değişiklik olup olmadığını gözlemleyin. Uyaran şiddetinin koklear implanttan artan bir şekilde gönderilmesi ve bir sapma meydana gelmesi için yeterince şiddetli olmalıdır (Kosaner ve ark. 2009).

 • Bir refleksin olup olmadığını görmek için eşik gösterge çizgisini kullanın.

 • Refleks mevcut olduğunda, refleks alanı fare ile tıklanarak işaretlenebilir, bu ilgili reflekse bir işaretleyici atayacaktır. • Eğri sıfır çizgisinden kayarsa, taban çizgisini sıfırlamak için Dur ve Başlat butonlarına basarak testi tekrar başlatın. Lütfen probun kulağa düzgün şekilde yerleştirildiğinden de emin olun. Bu, ölçüm sırasında Prob Durumu ve Hedef basıncı aracılığıyla izlenebilir.

 • eSRT'yi mümkün olduğunca çok kanal için elde edene kadar 8. ve 9. prosedürü uygulayın. Kalan kanallar aradeğerleme kullanılarak ayarlanabilir.

 • Ölçümü kaydetmek için Kaydet butonuna basın. Hesaplama kaydedildikten sonra işaretçilerin düzenlenemeyeceğini unutmayın.

Referanslar:

 • Brickley, G., Boyd, P., Wyllie, F., O’Driscoll, M., Webster, D., & Nopp, P. (2005). Investigations into electrically evoked stapedius reflex measures and subjective loudness percepts in the MED-EL COMBI 40+ cochlear implant. Cochlear Implants International, 6(1), 31-42.

 • Buckler L., Dawson K, Overstreet E. (2003) Relationship between Electrical Stapedial Reflex Thresholds and HiRes Program Settings.

 • Wolfe J., Schafer EC. (2015) Programming Cochlear Implants, Plural Publishing Inc. 2nd Edition

 • Wolfe J., Kasulis H. (2008) Relationships among objective measures and speech perception in adult users of the HiResolution Bionic Ear. Cochlear Implants Int. 9(2), 70-81.

 • Wolfe J1, Gilbert M, Schafer E, Litvak LM, Spahr AJ, Saoji A, Finley C. (2017) Optimizations for the Electrically-Evoked Stapedial Reflex Threshold Measurement in Cochlear Implant Recipients. Ear Hear.Mar/Apr;38(2):255-261.

 • Andrade KC., Leal MC., Muniz LF., Menezes PL., Albuquerque KM., Carnaúba AT. (2013). The importance of electrically evoked stapedial reflex in cochlear implant. Braz J Otorhinolaryngol. 80(1):68-77.

 • Julie Kosaner, Ilona Anderson, Zerrin Turan, Martina Deible (2009), Use of ESRT in Fitting Children with Cochlear Implants, Int. Adv. Otol. 2009; 5:(1) 70-79.

76 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör