• Erişçi Akademi

Elektrofizyoloji Ölçümlerinde İpuçları: Net Cevap (CR) /Cevap Yok (RA) / Sonuçsuz (INC)

İngiltere, bebeklerde ABR testi kayıt parametreleri, kullanılan uyaranlar, kulaklıklar ve dalga formlarının yorumlanmasındaki uygulama değişikliklerini ortadan kaldırmak amacıyla NHSP Klinik Grubu tarafından ulusal bir standart hazırlamıştır.


Recommended Procedure Auditory Brainstem Response (ABR) Testing in Babies BSA 2019 başlıklı bebeklerde ABR Testi için önerilen bu prosedürde, alınan cevabın benzerliğini belirleyecek, her uyaran seviyesinde sonuç için karar kriterleri de tanımlanır.


Her uyaran seviyesi için sonuç, her dalga formuna aşağıdaki üç kriterden biriyle işaretlenmelidir:

  • CR - Clear Response - Net Cevap

  • RA - Response Absent - Cevap Yok

  • INC - Inconclusive - Sonuçsuz


Bir yanıtın varlığını ve yokluğunu belirlemenin birincil yöntemi görsel yorumlamadır. Kullandığınız cihazda objektif ölçümler mevcut olduğunda, bunlar yorumumuza güvenmemize ve averajlamanın ne zaman durdurulacağına karar vermemize yardımcı olabilir.


Sonuç CR (Net Cevap) kriterlerini karşılıyor mu?Sonuç CR kriterini karşılamıyorsa, bu bir RA (Cevap Yok) kriteri mi?

Son olarak, sonuç ya Net Cevap (CR) ya da Cevap Yok (RA) kriterlerini karşılamıyorsa, dalga formu Sonuçsuz (INC) olarak işaretlenmelidir.


ABR yorumlaması için objektif ölçümler

NHSP klinik grubu, ABR cevap tespiti ve mevcut ticari ABR objektif ölçümlerin kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini dikkate almıştır. Interacoustics Eclipse sistemindeki FMP ve Rezidüel Gürültü ölçümlerinin kullanımı hakkında da tavsiyeler içermektedir. Bunlar kullanıcıya, basit bir sabit tarama sayısı yaklaşımı kullanmak yerine yeterli taramaların yapılıp yapılmadığına ve yeterli taramaya ne zaman ulaşılacağına karar vermesine yardımcı olur.


FMP, bir ABR cevabı varlığında güven derecesini belirlemek için kullanılan bir ölçümdür (C Elberling ve Don 1984). Ortalama dalga formunun değişimini arka plan gürültü seviyesinin değişimi ile karşılaştırır. FMP değeri ne kadar yüksek olursa, arka plan gürültüsüne kıyasla ABR cevabı o kadar büyük olur ve Net Cevap (CR) güveni artar.


Bebeklerde ABR testi için NHSP Rehberinde, bu güveni tahmin etmek için kullanılan standart ölçüm, Net Cevap (CR) için gerekli koşullardan biri 3:1 değerine ulaşması gereken sinyal-gürültü oranıdır (SNR / signal-to-noise ratio).

FMP, sinyal gürültü oranının ölçülmesine bir alternatif sunar. Ayrıca FMP’nin kullanımı, Net Cevap (CR) için diğer kriterler sağlanmış ve minimum tarama sayısına ulaşıldığında, averajlamayı ne zaman durduracağı konusunda rehberlik etmektedir. Bu, özellikle cevap büyük olduğunda zaman kazanmayı sağlar.


FMP'nin bir cevabın bulunup bulunmadığına karar vermemize yardımcı olabileceğini unutmayın; Cevap Yok (RA) kararı için kullanılmaz. Bunun için, diğer Cevap Yok (RA) kriterleriyle birlikte Rezidüel Gürültü ölçümü gereklidir.Interacoustics Eclipse FMP değeri seçimi


Önemli Not

  • Yüksek FMP değerleri, dalgaformları bir ABR cevabının klasik özelliklerini ve morfolojisini içeriyorsa kabul edilmelidir.

  • Düşük FMP değerleri, Cevap Yok (RA- Response Absent) belirlemek için kullanılamaz.

  • Uyaran artifakt FMP penceresine yakınsa veya dalgaformunda başka bir artifakt varsa FMP sonucu kullanılmamalıdır.


Interacoustics Eclipse FMP aralığı için ayarlar:

Interacoustics Eclipse FMP aralığı ayarı


Interacoustics Eclipse Rezidüel Gürültü ayarı


Referanslar

  • Elberling, C. & Don, M. (1984). Quality Estimation of averaged auditory brainstem responses. Scand Audiol., (13) 187-197.

  • British Society of Audiology, Recommended Procedure Auditory Brainstem Response (ABR) Testing in Babies, February 2019


31 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör