• Jessica A. Ramos, MSc Audiology

DPOAE YORUMLARKEN DİKKAT!

Güncelleme tarihi: 19 Oca 2021

Bu yazı, geleneksel sinyal-gürültü oranı yöntemini kullanarak otoakustik emisyonları (OAE) analiz ederken neden dikkatli olmanız gerektiğini ve analiz güvenilirliğini artırmak için hangi kriteri kullanmanız gerektiğini açıklamaktadır.


DPOAE'ler geleneksel olarak OAE ve gürültü seviyesi arasındaki fark önemli olduğunda, yani 6 dB'lik bir sinyal-gürültü oranı (SGO) elde ettiğinizde “mevcut” olarak yorumlanır. İki sebepten dolayı dikkatli olunmalıdır:


Sebep 1: Gürültü seviyesi ortalama bir seviyedir

İlk olarak, gürültü seviyesi ortalama bir seviyedir. OAE seviyesi nispeten sabit olsa da gürültü seviyesi dalgalanır.


Ölçülen frekans çevresindeki dalgalanmalar büyükse, 6 dB'lik bir sinyal/gürültü oranı, OAE'nin gürültü spektrumunun dışında önemli bir şekilde göründüğü anlamına gelmez.


OAE cevabı aslında gürültünün kazara bir piki olabilir.


Şekil 1, tespit edilen cevabın gürültü spektrumunun bir parçası olma olasılığının yüksek olduğu 6.5dB SGO'nın iyi bir örneğini göstermektedir. %79'luk bir güvenilirlik, görüntülenen OAE'nin kokleanın gerçek bir biyolojik cevabı değil, 5'te 1 oranında gürültü olması olasılığıdır.


Sebep 2: 6 dB SGO en iyi kriter olmayabilir

İkinci olarak, 6 dB SGO (sinyal gürültü oranı) kriteri, sıklıkla yenidoğan işitme taramasında kullanılır.


Bu alandaki test protokolleri yaklaşık %99,9 gibi yüksek sensitivite değerleri gerektirir. Bir GEÇTİ yanıtı için birden fazla frekans, genellikle 4 frekanstan 3'ü gerektiğinden, 4 frekansın 3'ünde 6 dB SGO, GEÇTİ sonucunun gerçek OAE'lerin ölçümünü yansıttığından emin olunmasını sağlar.


Bir GEÇTİ yanıtı için gereken frekans sayısı - diyelim ki 4'te 2’ye - azaltıldığında, %99,9'luk bir genel test sensitivitesini korumak için kalan frekanslar için daha büyük bir SGO gereklidir.


Tanısal değerlendirmelerde, her bir frekansı gerektiği gibi ayrı ayrı değerlendirirken basit bir 6 dB SGO değeri, DP noktasının kokleadan gelen gerçek bir OAE cevabını yansıttığından emin olmak için yeterli veya güvenilir olmayabilir.


Bunun yerine güvenilirlik ölçütünü kullanın.


SGO'nın yanında bir güvenilirlik ayarının kullanılması, tespit edilen OAE'nin sadece gürültünün bir parçası olmadığı konusunda daha fazla kesinlik sağlayabilir. Örneğin, tek bir frekans için %98'lik bir güvenilirlik ayarı, tek bir cevabın aslında her 20 seferde bir olmak üzere sadece gürültü olma şansına eşit olurken, %99,99'luk bir güvenilirlik ayarı kullanmak cevabın gürültü olma şansını 1000'de 1'e düşürür.


Şekil 2, yüksek güvenilirlik yüzdelerine sahip gürültü spektrumunun tamamen dışındaki OAE'leri göstermektedir.


Daha uzun ölçüm sürelerine ihtiyaç duyulan böyle durumlarda, güvenilebilecek bir teşhis sonucu çıkarmanızı sağlar.189 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör