• Erişçi Akademi

BPPV Tanısı için Dix-Hallpike TEST

Dix-Hallpike Test Sağa:


Dix-Hallpike Test Sola:

Uyarılar:

 • Manevraya başlamadan önce, hastanın boyun, bel veya omurga ile ilgili hali hazırda veya geçmişte problemi olup olmadığı sorulmalıdır.

 • Manevra sırasında herhangi bir olası nörolojik semptom ortaya çıkarsa HEMEN işlem durdurulur ve hasta nörolojik değerlendirmeye sevk edilir. Bu semptomlar şunlar olabilir: bulanık görme, kol veya bacaklarda uyuşma ya da zayıflık, konfüzyon.

 • Vestibüler sistemdeki sıvının viskoz olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu nedenle, otokoniaların maksimum yer değişimini sağlamak için Dix-Hallpike manevrasının her aşamasında yeterince beklemek gerekir. Bu durum, gecikmiş nistagmusun nedeni olabilir.

 • Bu manevrayı yaparken Frenzel gözlüğü veya VNG kullanmak yararlı olur. Hastanın fikse olması engellenerek nistagmus cevabının baskılanması önlenir. Ayrıca klinisyenin çok hafif torsiyonel nistagmusu bile görmesini sağlar.

 • Manevra tamamlandığında, otokoniaların kupulaya hızla düşmesi nedeniyle hasta postüral kontrolünü kaybedebilir. Klinisyenin hastaya postüral destek verebileceği konumda olması çok önemlidir.

 • Hasta hikayesini alırken genellikle hastalar hangi kulaklarının etkilendiğini ve BPPV semptomlarını doğru bir şekilde tarif ederler. Etkilenen kulağı bulmak için bu bilgiler yararlıdır.

 • Hastanın şikayetlerine göre bir kulak etkilenmiş görünse bile HER ZAMAN iki kulağı da test edin.


Yöntem:

 • Önce hasta muayene yatağına uzunlamasına oturtulur.

 • Hastaya Frenzel/VNG gözlüğü takılır.

 • Hastanın başı 45ºetkilenen olduğu düşünülen tarafa doğru çevrilir (etkilenen tarafa).

 • Başının 45°lik pozisyonu korunarak hasta kesintisiz bir hareketle yatar pozisyona getirilir. Hastanı başı yaklaşık 20º muayene yatağından aşağı konumda olmalıdır. TESTİN BU BÖLÜMÜNDE HASTAYA SERVİKAL DESTEK SAĞLAMAK ZORUNLUDUR.

 • Bu pozisyonda 30-60 saniye veya nistagmus azalana kadar tutulur.

 • Hasta tekrar oturur pozisyona getirilir.

 • Hastanın kendine gelmesi için 30-60 saniye oturur pozisyonda bekletilir.

 • Hastanın başı bu pozisyondan etkilenmeyen tarafa 90º çevrilir. Yani hastanın başı 45º etkilenmeyen tarafa dönük olacaktır.

 • Başının 45°lik pozisyonu korunarak hasta kesintisiz bir hareketle yatar pozisyona getirilir. Hastanı başı yaklaşık 20º muayene yatağından aşağı konumda olmalıdır. TESTİN BU BÖLÜMÜNDE HASTAYA SERVİKAL DESTEK SAĞLAMAK ZORUNLUDUR.

 • Bu pozisyonda 30-60 saniye veya nistagmus azalana kadar tutulur.

 • Hasta tekrar oturur pozisyona getirilir.

 • Hasta fiziksel stabilitesini sağlayana kadar postüral desteği sürdürün.


BPPV’de Kanalit Repozisyon Prosedürleri (CRP)

Posterior Kanalitiyazis

· Vertigo algısı genellikle nistagmusla birlikte ortaya çıkar

· Yukarı çakan, torsiyonel nistagmusla (torsiyon etkilenen tarafa doğru) belirlenir

· Uyarıldığında artan vertigo ve nistagmus, 60 saniyede sonlanır.

· Önerilen tedavi, etkilenen tarafa Epley Manevrasıdır

· Alternatif tedaviler Semont Manevrası veya Brandt-Daroff Egzersizlerini içerebilir


Posterior Kupulolitiyazis

· Nistagmus mevcut olmasına rağmen vertigo algısı azalabilir

· Yukarı çakan, torsiyonel nistagmusla (torsiyon etkilenen tarafa doğru) belirlenir

· Nistagmus 1 dakikadan uzun sürebilir

· Önerilen tedavi Semont Liberatory Manevrasıdır

· Alternatif bir tedavi Brandt-Daroff Egzersizleridir


Anterior Kanalitiyazis

· Vertigo algısı genellikle nistagmusla birlikte ortaya çıkar

· Aşağı çakan, torsiyonel nistagmusla (torsiyon etkilenen tarafa doğru) belirlenir

· Uyarıldığında artan vertigo ve nistagmus, 60 saniyede sonlanır.

· Önerilen tedavi Epley Manevrasıdır

· Alternatif tedaviler Semont Manevrası veya Brandt-Daroff Egzersizlerini içerebilir


Anterior Kupulolitiyazis

· Nistagmus mevcut olmasına rağmen vertigo algısı azalabilir

· Aşağı çakan, torsiyonel nistagmusla (torsiyon etkilenen tarafa doğru) belirlenir

· Nistagmus 1 dakikadan uzun sürebilir

· Önerilen tedavi Semont Manevrasıdır

· Alternatif bir tedavi Brandt-Daroff Egzersizleridir


Referanslar:

 • Dix MR, Hallpike CS. Pathology, symptoms and diagnosis of certain disorders of the vestibular system. Proc R Soc Med. 1952;45:341-354

 • Hughes CA, Proctor L. Benign paroxysmal positional vertigo. Laryngoscope. 1997;107:607-613.

 • Bhattacharyya N. et al, Clinical Practice Guideline: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (Update), Otolaryngology– Head and Neck Surgery 2017, Vol. 156(3S) S1 –S47.

 • von Brevern M, Bertholon P, Brandt T, et al. Benign paroxysmal positional vertigo: diagnostic criteria. J Vestib Res. 2015;25:105-117.

31 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör