• Sharon L. Cushing, MD MSc

BİR DENGE UZMANINDAN BİLGİLER

Dr. Sharon Cushing'e çocuklarda vestibüler bozukluklarda yaptığı çalışmalarla ilgili sorular sorduk.Dr. Sharon Cushing, orta ve iç kulak hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzmanlaşmış bir pediatrik kulak burun boğaz uzmanıdır. Vertigo ve dengesizlik ile başvuran çocukların değerlendirilmesi de klinik pratiğinde yer almaktadır.


Sharon L. Cushing, MD MSc FRCSC / University of Toronto Hospital for Sick Children / 26 Kasım 2019
Çocuklarda vertigo ve dengesizliğin nedenleri nelerdir?

Çocuklarda baş dönmesi ve dengesizliğin nedenlerini düşündüğümüzde, bu popülasyonu işitme kaybı olanlar ve olmayanlar olarak ayırmak yararlı olabilir. İşitme kaybı olmayan çocuklarda, vertigonun en yaygın nedenleri migren ve çocukluk benign paroksismal vertigo gibi pediatrik varyantlarını içerir. Bunlara ilave olarak, vertigo veya dengesizlik genellikle konversiyon bozukluklarının ortaya çıkmasında veya bir mental sağlık bozukluğunun fiziksel belirtileri olarak ortaya çıkan semptomlar olabilir.


Buna karşılık, işitme kaybı olan çocuklar sıklıkla vertigo semptomları göstermezler, işitme kayıplarının etiyolojisine bağlı olarak konjenital veya sonradan edinilen vestibüler bozukluk nedeniyle dengesizlik gösterirler.


İşitme kaybı ve vestibüler bozukluklar arasındaki bağlantı var mı?

Aslında, sensorinöral işitme kaybı olan çocukların %70'inde, objektif testlerde vestibüler end-organ bozukluğunun bir formu olacaktır. Bu sensöri kayıplar, işitme kaybıyla birlikte, motor gecikmelere ve ömür boyu sürebilecek bozukluklara dönüşür. Bu çocuklar belirli bir biçimde geç yürüyecek ve çocukluğun önemli gelişimsel görevlerini yerine getirmekte güçlük çekeceklerdir.


Ayrıca, çocuklarda baş dönmesi ve dengesizliğin öğrenmeyi ve hafızayı ve dolayısıyla sınıftaki performanslarını da etkileyebileceğini anlamaya başlıyoruz.


Çocuklarda denge bozukluklarını tanılamak için kullandığınız sistemler nelerdir?

Çocukta periferik vestibüler bir bozukluğun doğru tanısı, kapsamlı bir hasta hikayesi ve objektif ölçümlerle desteklenen fizik muayene kombinasyonuyla konulabilir.


Kliniklerimizde, vestibüler end-organın tüm bileşenlerini değerlendirmemizi sağlayan, video Head Impulse Testi (vHIT), sanal Subjektif Vizüel Vertikal (SVV), kalorik test dahil Videonistagmografi ve VEMP gibi objektif ölçümleri devamlı kullanıyoruz.


Pediatrik testlerin yetişkin testlerinden farkı nedir?

Hem yetişkin hem de pediatrik alanda aynı yöntemler ve ekipmanlar kullanılır ancak, çocuklarda başarılı olmak için test yöntemlerinde bazı değişiklikler yapılması gerekmektedir. Örneğin, iki testleri iki kişinin yapması, çocuklar için uygun görsel hedefler olması, çocuk dostu bir ortam olması, çocukları ebeveynlerinin kucağına oturtmak, ödüllendirmek ve benzer değişiklikler test verimini artırabilir.


Genellikle çocuklar test boyunca gözlerini ve bedenlerini yetişkinlerden çok daha fazla hareket ettirir ve bu da test sonuçlarının güvenilirliğini etkileyebilir. Aynı şey daha büyük pupil boyutları ve daha küçük kafaları için de geçerlidir.


Objektif ölçümleri kullanmanın avantajları nelerdir?

Kapsamlı bir klinik muayene yerine hiçbir zaman yalnızca objektif ölçümler yapılmaması gerekse de bu tür ölçümlerin eklenmesinin, sonuçları tekrar incelemek için verilerin toplanmasına odaklanabilmek de dahil olmak üzere pek çok avantajı vardır.


VHIT gibi objektif ölçümler, vestibüler yetersizliğin gözden kaçırılabilecek belirtilerini tespit etme olanağı da sağlar.

125 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör