• Erişçi Akademi

BASINÇLI OAE ÖLÇÜMÜ

Ortam veya timpanometrik tepe basıncında (basınçlı) OAE ölçümü

Yayınlanmış araştırmalar, negatif orta kulak basıncının OAE amplitüd seviyelerini düşürdüğünü ve koklear dış tüy hücresi fonksiyonunun değerlendirilmesini zorlaştırdığını göstermektedir.


OAE’lerin ortam basıncında veya O daPa'da ölçülmesi, kayıt sırasında orta kulak durumunun dikkate alınmadığı anlamına gelir.


Buna karşılık, timpanometrik tepe basıncında ölçüm, timpanik membranın her iki tarafındaki basıncı eşitleyip OAE saptamasını artırarak herhangi bir negatif veya pozitif orta kulak basıncını kompanse eder. Akustik refleks ölçümlerini kaydederken de aynı prensip uzun yıllardır kullanılmaktadır.


Basınçlı OAE testini yapmadan önce, timpanometrik tepe basınç değerini elde etmek için bir timpanometri ölçümü yapılmalıdır.

Timpanometrik tepe basınç değerini (Örn -167 daPa) elde etmek için Titan Geniş Bant Timpanometri ile yapılan timpanometrik ölçüm.


Daha sonra probu çıkarmadan, prob kulak kanalında aynı basıncı korurken OAE ölçümü yapılır. Hızlı bir timpanometri testi ile karşılaştırıldığında, OAE testi için pompanın daha uzun süre boyunca sabit bir basınç sürdürmesi gerektiğinden, teste başlamadan önce probu iyi ve sıkı yerleştirmek önemlidir.


Bu, basıncın test boyunca tutarlı ve doğru kalmasını sağlayacak ve optimum test sonuçları sağlayacaktır.


Negatif orta kulak basıncında güvenilir OAE testi

Basınçlı OAE testinin amacı, negatif orta kulak basıncı varlığında bile dış tüy hücresi durumu hakkında bir sonuç çıkarabilmektir.


Aşağıdaki grafik, aynı kulak için hem en düşük basınçta (hasta -167 daPa negatif orta kulak basıncına sahipken) hem de ortam basıncında ölçülen OAE'lerin sapmalarının göstermektedir. 2 kHz altındaki frekanslarda basınçlı OAE amplitüdünde dikkate değer bir gelişme göstermektedir.


Timpanometrik tepe basıncında (-167 daPa) ve ortam basıncında (0 daPa) Interacoustics Titan kullanılarak 500-4000 Hz arasında kaydedilen DPOAE.Yukarıdaki grafik ise , aynı kulak için timpanometrik tepe basıncında (hasta -167 daPa negatif orta kulak basıncına sahipken) ve hastanın orta kulak fonksiyonu normale döndüğünde ortam basıncında (0 daPa) kaydedilen DPOAE’leri sadece minimum sapma ile göstermektedir.


Orta kulak problemi olan hastalarda basınçlı OAE ölçümü ile, orta kulak normale döndükten sonra tekrar randevu vermeye gerek kalmadan tam ve güvenilir OEA ölçümü yapılabilir, daha hızlı tanı ve tedavi sağlanabilir.


Aşağıdaki başka bir örnekte Interacoustics Titan kullanılarak -123 daPa’da ve ortam basıncında (0 daPa) yapılan OAE ve Absorbans ölçümlerini görmektesiniz.
2 kHZ’in altında Basınçlı OAE > Basınçsız OAE ve 6 kHz’in üstünde Basınçsız OAE hafif> Basınçlı OAE sapmaları ve absorbans grafiği ile korelasyonu görülmektedir.


Referans:

  • Beck, D.L., Speidel, D., Arrue Ramos, J., Schmuck, C. (2016). Otoacoustic emissions and pressurized OAEs. Hearing Review, 23(7), 30.

117 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör