• Erişçi Akademi

ABR yorumu için OBJEKTİF Ölçümler REZİDÜEL GÜRÜLTÜ

Güncelleme tarihi: 19 Oca 2021

Rezidüel Gürültü (Residual Noise) nedir?

Rezidüel Gürültü, ABR kaydının kalitesini değerlendirme parametrelerinden biridir ve test boyunca, averajlanmış ABR cevabındaki rezidüel gürültü seviyesini ve değişimleri gösterir.


Rezidüel Gürültü değeri test sırasında hesaplanır ve görüntülenir ve testten sonra da toplanan eğriler için görüntülenir.


Interacoustics Eclipse EP25 klinik ABR cihazı Rezidüel Gürültü kaydıRezidüel Gürültü nasıl hesaplanır?

Averajlanmış ABR dalga formundaki rezidüel gürültü, ABR kaydı sırasında tüm averajlanmış dalga formunun stabilitesini ölçerek hesaplanır. Rezidüel gürültü hesaplaması, Elberling ve Don (1984 ve 2006) ve Don ve Elberling (1994 ve 1996) tarafından ayrıntılı olarak açıklanan ilkelere dayanmaktadır. ABR kaydı sırasında, gerçek rezidüel arka plan gürültüsü ve bu gürültünün veri toplama (tarama sayısı) ile nasıl geliştiğini gösteren bir grafik ile ekranda gösterilir.Rezidüel Gürültü hesaplanmasının yararı nedir?

Rezidüel Gürültü, yapılan ABR kaydında bir cevabın varlığını engelleyebilecek ne kadar gürültü olduğunu gösterir. Averajlamaya devam edilmesi bu Rezidüel Gürültüyü azaltacaktır. Rezidüel Gürültü hesaplaması, genellikle bir kaydın ne zaman durdurulacağına karar vermek için kullanılan tarama sayısından (örn. 2000 tarama) çok daha önemli bir durma kriteridir.


Bunun nedeni, tarama sayısının, kalitenin rölatif bir ölçüsü olmasıdır çünkü averajlama işlemine giren gerçek gürültü miktarlarına çok bağlıdır. Diğer yandan artık gürültü rölatif bir ölçü değil, averajlamadan elde edilen gürültü azaltma durumunun kesin bir göstergesidir.


40nV veya daha düşük Rezidüel Gürültü değeri, dalga formunun minimum miktarda gürültü içerdiğini ve kaydın durdurulabileceğini gösterir. Bu nedenle, bir cevap varsa, bunun nedeni kayıttaki gürültü değildir. Düşük Rezidüel Gürültü değeri ile bir cevap yoksa, gerçek kayıtta tekrarlanan bir yanıt olmadığı sonucuna varılabilir, bu nedenle averajlama durdurulabilir. Otomatik Protokol Ayarında Rezidüel Gürültü durma kriteri olarak ayarlanabilir.


Interacoustics Eclipse EP25 klinik ABR cihazı Rezidüel Gürültü hedefinin seçilmesi ve durma kriteri olarak ayarlanmasıRezidüel Gürültü skalası

Rezidüel Gürültünün skalası 0nV'den 200nV'ye kadar gider. Siyah ok, gürültü hedefini gösterir – aşağıdaki örnekte 40nV.Interacoustics Eclipse EP25 klinik ABR cihazı Rezidüel Gürültü barı


Gri bar Rezidüel Gürültü seviyesini gösterir. Averajlama devam ederken, Rezidüel Gürültü belirlenen hedefe doğru düşecektir.


Rezidüel Gürültü kriteri, belirlenen değere ulaşılana kadar gri olacaktır (örn. 40nV). Kritere ulaşıldığında Rezidüel Gürültü barı bir onay işaretiyle yeşile döner.


Tipik olarak, 40nV'luk Rezidüel Gürültü seviyesi, bazı klinisyenler tarafından cevap olmayan durumlar için pratik bir gürültü hedefi olarak kabul edilir.


Rezidüel Gürültü Otomatik Protokolde belirlenir ve otomatik durdurma kriteri olarak çalışacak şekilde ayarlanabilir. Daha düşük Rezidüel Gürültü değerleri (ideal olarak 20nV veya daha az), ABR cevabının Rezidüel Gürültüyle gizlenmesi yerine bir cevabın gerçekten olmadığına dair güveni arttırır.


Genellikle önerilen Rezidüel Gürültü hedefi erişkinler için 40nV, çocuklar için 20nV’dir.
Önemli Not – Bebeklerde ABR Testi için BSA 2019 önerisi

Eğer testin sonucu Cevap Yok (RA- Response Absent) gibi görünüyorsa, Rezidüel Gürültü değerleri, averajlamanın ne zaman durdurulacağı konusunda bir rehber olarak kullanılabilir.


Önerilen hedef değerler aşağıdaki gibidir:

· Interacoustics Eclipse (yazılım versiyonu 4.2): 25nV

· Interacoustics Eclipse (yazılım versiyonu 4.4.2 veya üstü): 15nV


Referanslar:

  • Don, M. & Elberling, C. (1996). Use of quantitative measures of auditory brain-stem response peak amplitude and residual background noise in the decision to stop averaging. J. Acoust. Soc. Am., 99(1).

  • Elberling, C. & Don, M. (1984). Quality Estimation of averaged auditory brainstem responses. Scand Audiol., (13) 187-197.

  • British Society of Audiology, Recommended Procedure Auditory Brainstem Response (ABR) Testing in Babies, February 2019


49 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör