• Erişçi Akademi

AÇIK UYGULAMADA (Open Fitting) GERÇEK KULAK ÖLÇÜMÜ

Güncelleme tarihi: 18 Oca 2021

Açık Uygulama (Open Fitting)

Giderek daha popüler hale gelen, açık uygulama yapılan open fit işitme cihazlarının konfor, ses kalitesi ve estetik ile ilgili birçok avantajı vardır, ancak Gerçek Kulak Ölçümü (REM) söz konusu olduğunda gereklilikleri vardır.


Geleneksel Gerçek Kulak Ölçümlerinde, bir referans mikrofon, hoparlörden işitme cihazına gelen sinyalin amplitüdünü izler. Eğer sinyalin girdi seviyesi, seçilen seviyeden daha yüksek veya daha alçaksa, referans mikrofon uyaranın ses seviyesini buna göre azaltır veya artırır. Bu, doğru sinyal seviyenin kulak kanalına girmesini sağlar (Dillon 2001).


Açık bir uygulamada Gerçek Kulak Ölçümleri yapılırken, bazı frekanslar kulak kanalından dışarıya kaçarak referans mikrofona ulaşabilir ve referans mikrofon bunu kompanse etmek için sinyalin girdi seviyesini düşürebilir. Böyle bir ölçüm, hedefin altında hatalı bir eğri ile sonuçlanır!
“Açık Uygulama Kalibrasyonu” nedir ve bu ölçüm nasıl yapılır?

“Açık uygulama (fitting) için kalibrasyon” open fit işitme cihazları uygulanırken kullanılır. Kulak kanalından sesin dışarı kaçmasını ve cihazlı ölçümler sırasında referans mikrofon tarafından alınmasını önler. Gerçek Kulak Ek Kazanç (REIG) ölçümlerinde, Gerçek Kulak Cihazsız Kazanç (REUG) ölçümünden sonra gerçekleştirilir. Gerçek Kulak Cihazlı Cevap (REAR) ölçümlerinde ise ilk ölçüm olarak gerçekleştirilir.


Tek bir adımdan oluşur. İşitme cihazı kulağa doğru pozisyonda yerleştirilir, bu esnada işitme cihazı kapalı olmalı veya sesi kapatılmalıdır (işitme cihazı uygulama yazılımıyla). Ve açık uygulama ölçümü için kalibrasyon yapılır.


Uyaran verilirken referans mikrofon, sinyalin amplitüdünü denetler. Her frekansta sinyalin ne kadarının kulak kanalından dışarı kaçtığını kaydeder ve Gerçek Kulak Ölçümleri için bu düzeltme değerlerini kullanılarak girdi seviyesini buna göre ayarlar. Böylece, frekans aralığı boyunca sinyalin girdi seviyesini doğru seviyede tutar.

Ölçüm yapıldıktan sonra referans mikrofon kapanır. Referans mikrofon artık sinyalin girdi seviyesini izlemediğinden, Gerçek Kulak Ölçümleri sırasında hastanın hareket etmemesi ve işitme cihazı programlanana kadar seans boyunca aynı pozisyonda kalması ZORUNLUDUR. Hareket ederse ölçümler doğru olmaz.


Açık uygulama kalibrasyonu yapıldıktan sonra, işitme cihazının sesi açılır ve hemen ardından hasta hiç hareket etmeden, Gerçek Kulak Cihazlı Cevap ölçümleri yapılır.


Open fit uygulama prosedürü:

Interacoustics Affinity REM modülü ana ekran görüntüsü


  • Önce hastanın Gerçek Kulak Cihazsız Cevabı/Kazancı (REUR/REUG) ölçümünü yapın.

  • Hastanın işitme cihazını yerleştirin ve sesini KAPATIN.

  • Ana ekranın solundaki aşağı açılır listeden uyaran seçin. Burada seçeceğinizin uyaranın takip eden cihazlı ölçümlerde aynı kalacağını unutmayın.

  • Sonra ana ekrandan “Calibrate for open fit”'i seçin.

  • Prob tüpün pozisyonunu değiştirmeden işitme cihazını dikkatlice yerleştirin. İşitme cihazının KAPALI olduğundan emin olun!

  • START'a basın.

  • Bu esnada aşağıda gördüğünüz ve burada anlattığımız talimatları anlatan menü açılır. Ölçüme devam etmek için “OK” düğmesine basın.


  • Açık uygulama kalibrasyonu yapıldıktan sonra, işitme cihazının sesi açılır ve hemen ardından hasta hiç hareket etmeden, Gerçek Kulak Cihazlı Cevap ölçümleri yapılır. Gerçek Kulak Ölçümleri sırasında hastanın hareket etmemelidir.


139 görüntüleme